PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 11. Mart 2019. | 13:45
Nemačka podrška jačanju kapaciteta zajedničke komore Zapadnog Balkana i regionalnih komora

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, razgovarao je danas sa predstavnicima Nemačke razvojne organizacije (SEQUA), Nemačko-srpske privredne komore (AHK), Nemačke privredne komore (DIHK) o realizaciji projekta jačanja kapaciteta privrednih komora okupljenih u Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6), kao i same strukture ove regionalne asocijacije.
Kako je ocenjeno na sastanku u PKS, cilj je da se unaprede kapaciteti  poslovnih asocijacija kako bi što efikasnije zastupale poslovnu zajednicu regiona koja broji oko 350.000 kompanija i bile ravnopravan partner u dijalogu sa vladama.
Čadež je istakao da se privredne komore regiona okupljene u KIF ZB 6 i njihove članice zalažu za uspostavljanje regionalnog tržišta, bez barijera i komplikovanih birokratskih procedura, formiranjem zajedničkog ekonomskog prostora. Cilj je, istakao je Čadež, koji je i predsednik UO KIF ZB 6, harmonizacija propisa, usaglašavanje sertifikata, jačanje konkurentnosti ekonomija i pozicije regionalnih kompanija na međunarodnom tržištu.
„KIF ZB 6 je jedan glas šest komora regiona, težimo novom sporazumu u regionu koji bi podrazumevao i jedinstven ekonomski prostor, harmonizaciju i dublju saradnju  naših ekonomija“, rekao je Čadež i ukazao da je u tom procesu dragocena pomoć nemačkih partnera. Tri su, po rečima Čadeža, ključna stuba, jačanje komorskih kapaciteta, podizanje regionalne ekonomske saradnje na viši nivo i osnaživanje  kompanija kako bi bile konkurentne na velikim i zahtevnim tržištima.  
Na sastanku je rečeno da je CEFTA opterećena bescarinskim barijerama i da je regionu potreban novi sporazum o saradnji, koji bi usvojio sva pozitivna dostignuća CEFTA i stvorio pretpostavke za stvaranje jedinstvenog ekonomskog  prostora.
 Safet Grdžaliju, generalni sekretar KIF ZB 6, ukazao je da je cilj da region Zapadnog Balkana bude prepoznat kao mesto dobre saradnje i zajedničkih poslova, a ne kao region sukoba i konflikata.
Predstavnici SEQUA, AHK, DIHK, interesovali su se o načinu funkcionisanja komorskog sistema u Srbiji i rezultatima modernizacije, aktivnostima zajedničke  komore KIF ZB 6 i regionalnih komora, saradnji sa vladama i nadležnim institucijama, kao i o ulozi poslovnih asocijacija u procesu donošenja propisa važnih za poslovanje privreda.      
Kako su istakli, otvoreni su da kroz projekat podrže osnaživanje komorskih kapaciteta, unapređenje ekonomske saradnje i prevazilaženju barijera na Zapadnom Balkanu.  Cilj posete delegacije iz Nemačke jeste da sagledaju trenutno stanje u komorama i buduće potrebe, kako bi rezultati zajedničkog projekta bili što bolji.