Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 5. Decembar 2018. | 14:08
Više novca za privrednike Zapadnog Balkana

Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke danas je u Luksemburgu primljen u Savetodavnu grupu Platforme Fonda za razvoj preduzeća i inovacija ( PAG EDIF), a privredu Zapadnog Balkana u Upravnom odboru ovog evropskog fonda predstavljaće Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Upravnog odbora KIF-a.
„Komore regiona će tako biti ne samo na izvoru informacija o mogućnostima finansiranja privrede iz ovog fonda kako bi  kompanije što detaljnije i blagovremenije uputili kako mogu da koriste  sredstva. Članstvo u Upravnom odboru  omogućava nam i  da  direktno i aktivno, u ime poslovne zajednice, učestvujemo u kreiranju proizvoda – šeme  povoljnih kredita i investicija i tehničke  podrške EDIF-a privrednicima Zapadnog Balkana, ali i u odlučivanju kako će se sredstva EU koristiti. Pružena nam je i prilika da predlažemo nove aktivnosti EDIF-a, odnosno nove finansijske instrumente i vidove podrške, prema potrebama privrede, kako bi se obezbedio što  bolji pristup finansijama i  omogućile  investicije  u domaća preduzeća, izjavio je Marko Čadež.
To je, po rečima Čadeža, utoliko važnije  kada se zna da preduzetnici i  mala i srednja preduzeća iz celog regiona najveća razvojna ograničenja  vide upravo na polju finansiranja i da dalji  rast zapadnobalkanskih ekonomija u najvećoj meri  zavisi  od toga koliko će moći da privuku novih, kvalitetnih  investicija u svoje razvojne projekte, pod što povoljnijim uslovima. A ovaj fond je, ukazuje,  upravo njima namenjen.
“Današnji prijem u  Upravni odbor EDIF-a,  veliko je  priznanje Evropske unije Komorskom investicionom forumu i njegovim članicama - privrednim komorama  regiona, kao reprezentativnom i aktivnom predstavniku poslovne zajednice Zapadnog Balkana. Rezultat je naših velikih napora da EU sredstva što više  usmerimo ka privredi, u investicije”,  ocenjuje Zdravko Ilić,  predstavnik Privredne komore Srbije u Briselu, koji učestvuje na današnjem zasedanju Savetodavne grupe, odnosno Upravnog odbora EDIF-a u Luksemburgu.
Savetodavna grupa Platforme je, podseća Ilić, upravljačko telo Fonda koji su osnovali   EU, zapadnobalkanske  vlade, bilateralni donatori i međunarodne finansijske  institucije. Zadatak fonda  je da omogući i olakša finansiranje malih i srednjih preduzeća kroz kredite banaka ili investicije u kapital, kao i  da  pruži  tehničku podršku, kao što su recimo  saveti EBRD za mali biznis.
U ovaj  fond do sada je prikupljeno 275 miliona evra, čime je obezbeđeno ukupno 650 miliona evra investicija za oko 3000 preduzeća i otvoreno ili očuvano oko 40.000 radnih mesta u regionu. U srpsku privredu uloženo je  oko 250 miliona evra kredita po povoljnim uslovima i 8,3 miliona evra za investicije u inovativne i brzorastuće kompanije, a 136 kompanija iz raznih oblasti privređivanja dobilo je stručnu, savetodavnu podršku međunarodnih i lokalnih konsultanata.