PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 29. Novembar 2018. | 18:54
Nagrađene najbolje doktorske disertacije

U Privrednoj komori Srbiji večeras su dodeljene jubilarne 50. Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije u školskoj 2016/2017. Nagrađeno je 10 disertacija. Za nagradu u godini jubileja konkurisalo je 28 radova iz oblasti medicine, mašinstva, elektrotehnike, tehničkih nauka, saobraćaja, telekomunikacija, građevinarstva, arhitekture, ekonomije, turizma, farmacije, dramskih i primenjenih umetnosti sa univerziteta iz Beograda, Kragujevca, Niša, Novog Sada i Prištine.
Dodeljivanjem ove nagrade Privredna komora Srbije (PKS) potvrđuje nastojanje da se što kvalitetnije i uspešnije povežu privreda i nauka i afirmišu naučna i inovativna rešenja primenljiva u privredi, rekao je Miroslav Miletić, savetnik predsednika PKS.
 
„Ovo je prilika da konkretno podržimo napor i posvećenost upornih, vrednih i hrabrih ljudi koji kroz neizvestan i težak proces istraživanja i razvoja sa veoma skromnim resursima pronalaze rešenja izazova sa kojima se suočavamo ne samo na nacionalnom, već i na globalnom nivou. Želimo da najboljima odamo priznanje što su koristeći svoje znanje i umeće dali konkretan doprinos unapređenju u različitim oblastima kao što su upravljanje prirodnim resursima, saobraćaj, upravljanje energijom, zaštita životne sredine, medicina“, naglasio je Miletić.
 
Nauka je najvažniji faktor ukupnog razvoja, ali je treba primeniti, a to je zajednička misija akademske zajednice, univerziteta, Privredne komore, rekao je prof. dr Dragan Đuričin, predsednik žirija. „Naša misija je i da prepoznamo i društvu preporučimo najbolje. I ove godine to smo učinili“, istakao je Đuričin.
Jedan od osnovnih kriterijuma pri ocenjivanju radova je primenljivost u privredi, sa akcentom na ekonomičnost  rešenja.
Među nagrađenima se nalaze sadašnji docenti i profesori na fakultetima, eksperti na strateški važnim domaćim kao i internacionalnim projektima koji svojom kreativnošću, odlučnošću i znanjem doprinose razvoju privrede.
Nagrađeni su: Ivan D. Ivanović, Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, za  doktorski  rad  „Modeliranje opterećenja ulične mreže za različite vremenske prilike“, Danilo S. Furundžić, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, za doktorski rad  „Definisanje modela ocene isplativosti planiranih urbanističkih parametara stambeno-poslovnih zona  Beograda“, Branko M. Bukvić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, za doktorski rad „Rekonfigurabilni i podesivi efikasni pojačavači snage za predajnike telekomunikacionih uređaja“, Bojana V. Jovanović, Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, za doktorski rad „Sistem menadžmenta energije u prerđivačkoj industriji u Srbiji“, Saša R. Pavlović, Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu, za doktorski rad „Istraživanje optimalnih parametara solarnih paraboličnih koncentrišućih prijemnika toplote sa  aspekta primene u sistemima poligeneracije“.  Nagrade su dobili i Aleksandra Debeljković Mitrović, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Meka kontaktna sočiva na bazi hidrogelova i nanomaterijala“,  Nataša B. Sarap, Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Praćenje distribucije radionuklida90sr u poljoprivrednom zemljištu i biljnim kulturama metodom spektrometrije beta zračenja“, Ana Đurić,  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, za disertaciju „Efekat disulfirama na mehanizam reproduktivne subakutne toksičnosti etanola i/ili kadmijuma kod mužjaka pacova“,  Milutin M. Pejović, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, za disertaciju  „Geostatistical modeling of geochemical variables in 3D“ i    Danijela Cvetković, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, za disertaciju „Uloga molekularnih mehanizama neoangiogeneze kao tumor markera u individualizaciji terapije pacijenata sa karcinomom dojke“.
Dodeli jubilarne 50. Godišnje nagrade, prisustvovali su mnogobrojni privrednici, državni zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora, naučnih, istraživačkih, kulturnih institucija, privrednih komora.
Nagradu za najbolje doktorske disertacije prvi put je dodelila Privredna komora Beograda 1968 godine. Privredna komora Srbije nastavila je pedesetogodišnju tradiciju Privredne komore Beograda u nagrađivanju najboljih naučih radova koji imaju aplikativnu ulogu u unapređenju privrednog ambijenta i povezivanju nauke i privrede.