Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 12. Septembar 2018. | 14:59
Čadež na konferenciji o digitalizaciji u Albaniji

Marko Čadež, predsednik PKS, učestvovaće 13. i 14. septembra u Tirani na konferenciji posvećenoj digitalizaciji komorskih usluga i podršci privrednih komora digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća. Organizatori konferencije su Komorski investicioni forum zapadnobalkanske šestorke (KIF ZB6) i Unija privrednih komora Albanije kao domaćin ovog skupa, uz podršku Evropske komisije kroz program TAIEX.
Cilj skupa, kako je najavio Čadež, koji je ujedno i predsedavajući Odbora za digitalizaciju Evrokomora i Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, jeste da razvijene evropske komore kolegama iz ovog regiona predstave elektronske usluge koje su razvile za članstvo i način na koji pomažu digitalizaciju svojih privreda. 
 
"Učesnici konferencije upoznaće se sa mogućnostima i rezultatima korišćenja elektronskih dokumenata, digitalnih platformi za povezivanje kompanija i privreda, primene veštačke inteligencije za rešavanje upita privrednika, online prodavnica i raznih digitalnih aplikacija korisnih za privredu. Ujedno ovaj skup je i prilika da razgovaramo kako da te digitalne alate i modele podrške kompanijama članicama što efikasnije primenimo za podršku našim kompanijama", rekao je predsednik PKS.
 
Po rečima Čadeža, digitalna transformacija tradicionalnih industrija i otvaranje novih digitalnih biznisa važno je za sve ekonomije i kompanije i velike i male, a posebno za privrede kao što su naše na Zapadnom Balkanu, u funkciji ubrzanja rasta, stvaranja podsticajnijeg okruženja za privređivanje, čvršćeg regionalnog povezivanja i jačanja veza sa međunarodnom poslovnom zajednicom.
 
Drugog dana konferencije biće održana Sednica odbora za digitalizaciju Evrokomore kojoj predsedava Marko Čadež. Odbor će razmotriti primere uspešne prakse i iskustvo privrednih komora EU koji mogu da pomognu komorama na Zapadnom Balkanu da unaprede kapacitete i podršku svojim članicama. Govoriće se i o mogućoj panevropskoj saradnji privrednih komora u ovoj oblasti, odnosno mogućnostima razmene iskustva, zajedničkih projekata i uspostvaljanja potencijalne panevropske platforme za određene komorske usluge.