Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 10. Maj 2018. | 13:46
Medijacija vrednosni napredak u odnosu na sudski spor

Srbija ima sve preduslove za primenu medijacije u privredi, kao veoma efikasnog vida vansudskog rešavanja sporova. Iako se još dovoljno ne koristi, primetan je napredak, a dobar primer dolazi iz Niša gde se dnevno medijacijom rešavaju po dva, tri predmeta, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije na konferenciji „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji“. foto Tanjug
Nermina Ljubović, savetnica predsednika PKS ističe da je komora prepoznala važnost pružanja usluge medijacije jer vođenje dugotrajnih postupaka pred sudom mnogo košta privredu.

Medijacija je, kako je navela, način da se sporovi reše vansudskim putem na jednostavniji, kraći jeftiniji jeftiniji i bez negativnih reputacionih efekata i gubljenja poslovnih partnera.

„Privredna komora Srbije je je Zakonom o sporazumnom finansijskom restrukturiranju definisana kao i institucionalni posrednik u ovom postupku i zahvaljujući tom zakonu izgradili smo potrebnu infrastrukturu za pružanje usluga medijacije“, navela je Ljubović.

Pred komorom je vođeno 40 postupaka sporazumnog finansijskog restruktuiranja od kojih je polovina uspešno rešena, a u pitanju su sporovi vredni oko 40 miliona evra.

Ljubović je navela primer Italije u kojoj privredne komore pružaju uslugu medijacije, gde je tokom jedne godine primene takozvane obavezne medijacije (zbog - obaveze privrednih subjekata da pokušaju medijaciju pre odlaska na sud). Rešeno je više od 90.000 postupaka, prosečne vrednosti oko 120.000 evra. Postupci su trajali u proseku 56 dana, više od polovine je uspešno završeno, a procenjena ušteda za privredu bila je123 miliona evra.

Medijacija, po rečima Ljubović, predstavlja i način za rasterećenje sudova, za smanjenje broja sudskih postupaka za rasterećenje sudija koji su prenatrpani predmetima. Rezultat je unapređenje poslovnog ambijenta i stimulativniji ambijent za privlačenje stranih investicija.

Pomoćnica ministra pravde Jelena Deretić najavila je izmene Zakona o medijaciji. Kako je navela, Ministarstvo je prepoznalo normativni okvir kao jednu od prepreka za veću primenu medijacije.

„Ideja je da se propišu podsticajne mere za primenu medijacije pre svega u sudovima, kao što je snižavanje sudske takse i motivacija građana da se opredele za medijaciju. Takođe potrebno je i motivisati sudije da odaberu medijaciju jer će im se to računati kroz konačne rezultate rada kao više rešenih predmeta“, precizirala je Deretić.


Predsednik Vrhovnog kasacionog suda (VKS) Dragomir Milojević ocenio je medijaciju kao „vrednosni napredak“, a ne samo alternativu sudskom rešavanju sporova.

Podsetio je da je VKS u saradnji sa Ministarstvom pravde i Visokim savetom sudstva prošle godine dao obavezno uputstvo sudovima za primenu Zakona o medijaciji, nakon čega je, kako je naveo polako nabolje krenula primena medijacije u praksi.

„Dobar primer dolazi iz Niša gde se dnevno medijacijom rešavaju po dva tri predmeta“, rekao je predsednik VKS.

Medijacija, je kako podsetio, prvi put počela da se primenjuje u Sjedinjenim američkim državama 1976, u vreme kada su imale najveći broj parničnih predmeta po broju stanovnika. 

„I to je dalo dobre rezultate, a nadamo se da će i kod nas ti dobri rezultati uskoro biti dobri“, naveo je Milojević.
 
 

Velika Britanija je u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj prošle godine u Srbiji pomogla obuku 83 osobe za poslove komercijalne medijacije, podsetio je Denis Kif, ambasador Velike Britanije u Srbiji
Vođa projekta na promociji medijacije u Srbiji Aleš Zalar iz Slovenije, istakao je da je jako bitno da PKS svoje članove - kompanije motiviše da u poslovne ugovore ubace klauzulu o medijaciji - kojim će se obavezati da će ukoliko dođe do spora prvo pokušati da ga reše medijacijom pre nego se obrate sudu.

U okviru dvodnevne konferencije PKS je potpisala Izjavu o primeni medijacije u privredi u kojoj se ističe da će Komora u okviru svojih nadležnosti i ovlašćenja definisanih propisima, nastaviti sa aktivnostima na razvoju medijacije i njenoj što široj primeni u privredi, kao i sa daljom izgradnjom sopstvenih kapaciteta, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge medijacije svojim članovima.

 
Dvodnevnu konferenciju organizuju Privredna komora Srbije, Evropski centar za rešavanje sporova iz Slovenije i Partneri za demokratske promene iz Srbije, uz podršku Investicionog fonda Velike Britanije.
Skup je organizovan  povodom završetka projekta Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koji je posvećen unapređenju primene medijacije kroz podizanje kapaciteta pružalaca usluga medijacije i unapređenja svesti potencijalnih korisnika.
 
Projekat EBRD „Medijacija u privrednim sporovima u Srbiji“ trajao je dve godine u nameri da poslovnoj zajednici ponudi i približi mogućnost alternativnog rešavanja privrednih sporova kroz efikasniji, jeftiniji i brži postupak, doprinoseći ekonomskom razvoju i uspostavljanju vladavine prava u Srbiji.