Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 6. Mart 2018. | 11:00
Srbija daleko ispred Hrvatske u privlačenju stranih investicija

U protekle tri godine Srbija je privukla gotovo sedam milijardi evra direktnih stranih investicija što je za oko četiri milijarde evra više nego Hrvatska, prenosi hrvatski “Tportal” uz ocenu da je Srbija ulagačima atraktivna zbog značajnih državnih subvencija, poreskih rasterećenja i konkurentne radne snage.

„Visokotehnološka kompanija bi u Vojvodini, u Banatu, proizvodila delove za električne automobile i zaposlila više od hiljadu ljudi. Druga, takođe velika nemačka korporacija, priprema u centralnoj Srbiji investiciju koja će doneti više hiljada radnih mesta“ prenosi “Tportal” izjavu Marka Čadeža, predsednika Privredne komore Srbije.

Ta dva velika nemačka ulaganja samo su deo od ukupno 54 investiciona projekta o kojima Srbija trenutno pregovara sa stranim kompanijama. Njihova ukupna vrednost je oko 2,5 milijarde evra, a kad bi se svi realizovali bilo bi otvoreno čak 29.000 radnih mesta.

„Srbija objektivno nikad nije imala bolje okruženje, podsticajno i za poslovanje i za ulaganje. U našoj ponudi za investitore je i ozbiljan paket finansijskih podsticaja – od državnih subvencija, preko poreskih i carinskih olakšica, do nižih operativnih troškova nego na konkurentskim lokacijama. I što je posebno važno i za šta investitori prvo pitaju: Srbija ima konkurentnu, obučenu i kvalifikovanu radnu snagu, čiji je kvalitet i dostupnost dodatno ojačalo uvođenje dualnog obrazovanja u naš školski sistem“, ističe Čadež.

Kompanije koje ulažu u Srbiji, prenosi „Tportal“ mogu da računaju na državne subvencije od 3.000 do 7.000 evra po zaposlenom radniku, zavisno od visine investicije, broja otvorenih radnih mesta i razvijenosti opštine u kojoj se realizuje investicija. Istovremeno, opštine i gradovi se za ulagače bore smanjenjem ili potpunim oslobađanjem od plaćanja pojedinih lokalnih nameta, raznim pogodnostima za zakup ili izgradnju objekta, jeftinijim priključcima na lokalnu infrastrukturu.
Kada je reč o poreskim olakšicama, Srbija investitore čija ulaganja premašuju oko 8,5 miliona evra i koji zaposle 100 radnika oslobađa plaćanja poreza na dobit na deset godina. Ulagačima se refundira i deo plaćenih poreza i doprinosa na plate novozaposlenih radnika koji su prethodno duže od pola godine bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Takođe, gubitak iskazan u bilansu može se prenositi pet godina u naredni obračunski period na račun smanjenja dobiti.
Iako je Srbija na Doing business listi Svetske banke na 43. mestu, inostranim ulagačima je privlačna zahvaljujući reformama kojima je, pored ostalog, skratila vreme za registraciju kompanije i izdavanje građevinske dozvole. Hrvatska je na 51. mestu na tom popisu Svetske banke.

Sve to dovelo je do rasta direktnih stranih investicija. Prema zadnjem izveštaju britanskog Financial Timesa za 2016. godinu Srbija je privukla 12 puta više investicija nego što bi se moglo očekivati od ekonomije njene veličine, mereno visinom BDP-a, što je prema globalnom indeksu FT greenfield direktnih stranih investicija svrstava na prvo mesto u svetu. Hrvatska je prema tom indeksu na 50. mestu, piše „Tportal“.

Hrvatski portal podseća i da je preduzetnik Mate Rimac, vlasnik fabrike Rimac automobili, nedavno preko Fejsbuka pohvalio proaktivnost Vlade Srbije u privlačenju investicija iz Nemačke. Istovremeno,  preduzetnik je kritikovao situaciju u Hrvatskoj jer je daleko od privlačne destinacije za strane ulagače.