PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 6. Decembar 2017. | 14:44
Luka Bar otvorena za investicije iz Srbije

U Privrednoj komori Srbije (PKS) danas je predstavljen razvojni potencijal Luke Bar, a kako je istaknuto na prezentaciji, revitalizacijom pruge Beograd-Bar i izgradnjom autoputa Bar-Boljare, stvoriće se bolje mogućnosti za transport srpske robe prema barskoj luci i obrnuto.
Nenad Đurđević, direktor Sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom PKS ukazao je na značaj Luke Bar za Srbiju ali i region u celini. Ističe da projekti i aktivnosti koji se realizuju na revitalizaciji pruge Beograd-Bar idu u prilog barskoj luci da se ponovo pozicionira kao značajna destinacija za kompanije koje izvoze u svet.
Koliko je to saobraćajno čvorište u susednoj državi važno možda najbolje govori činjenica da su značaj Luke Bar prepoznale vlade regiona i ona se našla u dokumentima i strategiji u okviru Berlinskog procesa i "Connectivity" agende, rekao je Đurđević.
Luka Bar mogla bi ponovo da postane glavno transportno čvorište ovog dela Evrope, a srpske kompanije u njoj imaju "sigurnu luku" za svoj kapital, izjavio je izvršni direktor Luke Bar Zarija Franović.
Namera poslovodstva ovog akcionarskog društva jeste da se nađe i na mapi svetskog projekta, novog "Puta svile" koju je pokrenula Kina, naglasio je izvršni direktor. Franović je predstavnicima više od 50 srpskih kompanija koje su zainteresovane za saradnju sa Lukom Bar predstavio sve mogućnosti koje pruža ova kompanija i pozvao ih da ulažu.
"Luka Bar ne funkcioniše više na isti način kao što je to bilo 2009. godine jer je restrukturisana na dva državna preduzeća. Potencijal nije dovoljno iskorišćen i želimo da preko Srbije i njenih privrednih subjekata  unapredimo saradnju i povećamo kapacitete", rekao je Franović. Podseća da mnoge srpske kompanije poput Smederevske Železare, Fijata i drugih, dugo izvoze preko barske luke, kao i da ima dosta mogućnosti za kompanije iz sektora poljoprivrede.
"Trenutno su četiri kompanije iz Srbije zainteresovane za korišćenje silosa za žita koji imaju kapacitet 30.000 tona. Luka nudi i ulazak srpskih kompanija u strateško partnerstvo sa kapitalom gde bi mogle da grade svoje objekte i skladišta", objasnio je Franović. Ističe da su srpskim privrednicima na raspolaganju terminal specijalizovan za pretovar ruda, boksita, otpadnog gvožđa, žitarica, lomljenog kamena...
 Ukupna robna razmena između Srbije i Crne Gore u periodu januar-oktobar ove godine iznosi 646,2 miliona evra i beleži povećanje od 9,9 procenata u odnosu na isti period 2016. godine.