PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 24. Novembar 2017. | 16:02
Ceo region na jednom portalu

Kompanijama iz sveta, zainteresovanim za ulaganje i poslovanje na Zapadnom Balkanu već početkom iduće godine biće na raspolaganju on-line regionalna investiciona platforma sa svim informacijama bitnim za sagledavanje investicione i poslovne klime i donošenje odluka o investiranju u ekonomije regiona, najavio je danas u Berlinu Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
Predstavljajući obrise budućeg  portala na  Berlin Global Forumu, u organizaciji BMW fondacije, Čadež je  rekao da će korisnicima na jednom mestu biti dostupni ključni makroekonomski pokazatelji, sve informacije  o pravnom okviru, finansijskim i drugim podsticajima, tržištu, konkretnim projektima u koje investitori mogu da plasiraju svoj kapital. U okviru portala  predstaviće se i  iskustva  kompanija  koje  su već ulagale u ovaj region.
Sadržaj portala, po rečima Čadeža, značajno će doprineti  jačanju vladavine prava i transparentnosti u ekonomijama regiona.  Biće to još jedan alat privrednim komorama, članicama Komorskog investicionog foruma, pri kreiranju preporuka donosiocima odluka. 
„Informacije iz  ove  baze  pomoći će nam  da kreiramo kvalitetne inicijative za otklanjanje barijera uspešnijem poslovanju, usaglašavanje regulative, procedura i prakse sa pravnim okvirom prepoznatljivim investitorima. To vodi stvaranju podsticajnog okruženja za ekonomski rast i razvoj Zapadnog Balkana”, objasnio je Čadež.
Investiciona platforma biće prvi put predstavljena na  Investicionom forumu EBRD posvećenom Zapadnom Balkanu, sledećeg februara u Londonu.
Projekat  finansira Evropska banka za obnovu i  razvoj u sklopu podrške  EU aktivnostima Stalnog sekretarijata Komorskog investicionog foruma sa sedištem u Trstu na povezivanju poslovnih zajednica i privlačenju investicija u region Zapadnog Balkana. Izradu portala  podržali su BMW Fondacija, konsultantska kuća „Roland Berger”,  advokatska kancelarija Karanović Nikolić.