PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 13. Novembar 2017. | 13:45
Kvalitetna statistika za dobre planove i poslovne odluke

Uspostavljanje efikasnog i konzistentnog nacionalnog statističkog sistema i veće korišćenje administrativnih izvora podataka, osim budžetskih ušteda donosi i rasterećenje privrede i vodi prevazilaženju izazova sa kojima se godinama suočavamo u praksi, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS, na prvom sastanku odgovornih proizvođača zvanične statistike.
Bez pouzdanih, kvalitetnih i objedinjenih - povezanih baza podataka, uporedivih sa  onima koje se koriste u svetu, ni država, ni poslovne asocijacije, ni privreda, ni investitori, ne mogu ozbiljno da prate kretanja, vode i planiraju poslovanje, donose kvalitetne odluke, rekao je Čadež na skupu u PKS. Ističe da je u proteklih  godinu dana, usvajanjem Zakona o  opštem upravnom postupku koji uvodi obavezu institucija da međusobno razmenjuju podatke, kao i digitalizacijom administrativnih  procedura i komunikacije države i privrede – uvođenjem elektronskih servisa,  napravljen  pomak koji privreda  prepoznaje kao olakšanje u poslovanju.
 
Podseća da je PKS značajno ojačala svoj informatičko – analitički kapacitet  u funkciji  podrške rešavanju problema privrednika i razvoju poslovanja. Dalju digitalizaciju, ističe Čadež, za koju se PKS zalaže i podržava razvojem novih  elektronskih servisa, olakšaće i  novi zakon  i drugi propisi iz oblasti  elektronskog poslovanja. 

„Još jednu dobru vest  za privredu dobili smo od statistike: poslodavci  od 2018. više neće morati da statistici  dostavljaju  podatke  o zaradama koje već daju Poreskoj upravi. Biće dovoljno da  Poreskoj upravi dostave poreski obrazac o obračunatim i plaćenim doprinosima na zarade i druga primanja, a  Zavod za statistiku preuzimaće  od Poreske uprave podatke  potrebne za praćenje prosečnih zarada“, objasnio je predsednik komore. 
 
Efikasna saradnja i koordinacija svih aktera u lancu zvanične statistike doprineće povezivanju i objedinjavanju postojećih baza, standardizaciji metodologija  u proizvodnji i obradi podataka i njihovom usaglašavanja sa međunarodno prihvaćenim standardima. To je korak ka kvalitetnijim podacima i informacijama kao preduslovu  za što bolje korišćenje i  administrativnih i privrednih  kapaciteta, poručio je Čadež.
 
Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, istakao je da je dobra saradnja preduslov za uspešno funkcionisanje sistema statistike. Ukazao je na značaj, odgovornost i izazove zvanične statistike u procesu EU integracija. Cilj je, kako je rekao, dalje unapređenje, kako zvanične statistike, tako i položaja Zavoda kroz izmene postojećeg zakona koje je Zavod inicirao.  
 
O značaju statističkih podataka u kreiranju javnih politika, ciljeva i prioriteta vlade, na sastanku u PKS, govorio je Siniša Barjaktarević iz Republičkog sekretarijata za javne politike.
 
Mihajlo Jovanović iz Kancelarije za IT i eUpravu predstavio je dva projekta - Informacioni sistem eZUP, alat za elektronsku razmenu podataka svih organa javne uprave i Portal otvorenih podataka.  
eZUP je veliki korak na uvođenju moderne elektronske uprave u Srbiji koja je osnov efikasne i transparentne javne uprave. Portal otvorenih podataka predstavlja mesto na kome se objavljuju informacije o skupovima otvorenih podataka, koje objavljuju državni organi.
Na prvom sastanku u PKS predstavljeni su strateški pravci razvoja sistema zvanične statistike Srbije. Najvažniji zadatak statistike je da pruži realnu sliku društvenih i ekonomskih kretanja u zemlji i obezbedi osnovu za analizu i donošenje poslovnih odluka na svim nivoima odlučivanja, kako u državnim institucijama tako i u poslovnom sektoru.  Naglašeno je da posebno mesto su sistemu zvanične statistike imaju Savet za statistiku i koordinaciono telo Komitet proizvođača zvanične statistike koji se bave strateškim pitanjima razvoja statističkog sistema.
Savet za statistiku čine predstavnici ministarstava, Narodne banke Srbije, Privredne komore Srbije, kao i predstavnici naučnoistraživačkih i obrazovnih institucija. Kako je istaknuto, prioritet je u narednom periodu unapređenje saradnje i razmene informacija između svih proizvođača zvanične statistike, komunikacije sa korisnicima statističkih podataka, uz razvoj metodologija, sadržaja baza podataka, IT alata i sistema izveštavanja prema potrebama korisnika podataka, a uz primenu međunarodnih principa i standarda.