PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 8. Novembar 2017. | 14:21
Usvojen Zakon o dualnom obrazovanju

Model dualnog obrazovanja biće uveden u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji, kroz teorijsku nastavu i kroz rad kod poslodavca, utvrđeno je Zakonom o dualnom obrazovanju koji je danas usvojila Skupština Srbije, a koji će početi da se primenjuje počev od školske 2019/2020. PKS će proveravati ispunjenost uslova za izvođenje dualnog obrazovanja kod poslodavca.
Model dualnog obrazovanja, koji podrazumeva učenje kroz rad, primenjivaće se za obrazovne profile u trajanju od tri, odnosno četiri godine, kao deo srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja. Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je 200 kompanija ispunilo uslove i kriterijume za uključivanje u dualno obrazovanje koje za sada ima 19 profila, preneo je Tanjug.
Zakonom je propisano da učenik ima pravo na mesečnu naknadu za učenje kroz rad u neto iznosu od najmanje 70 odsto minimalne cene rada, koju isplaćuje poslodavac. Tokom učenja kroz rad kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika, fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, a zabranjeno je obavljanje opasnog rada za decu. 
Privredna komora Srbije (PKS) će proveravati ispunjenost uslova za izvođenje dualnog obrazovanja kod poslodavca. 
Međusobni odnos škole i poslodavca uređuje se ugovorom o dualnom obrazovanju, u pismenoj formi, najmanje na period od tri, odnosno četiri godine, a ugovor o učenju kroz rad zaključuju poslodavac i učenik, odnosno roditelj. Zakon predviđa i uslove za slučaj raskida ugovora. Registar ugovora o dualnom obrazovanju vodiće PKS. 
Instruktor, zaposleni kod poslodavca, u saradnji sa koordinatorom učenja kroz rad, realizuje, vodi i nadzire učenje kroz rad kod poslodavca, a završnim, odnosnom maturskim ispitom proveravaju se i stečene kompetencije.
Ciljevi dualnog obrazovanja su obezbeđivanje uslova za sticanje, usavršavanje i razvoj kompetencija u skladu sa potrebama tržišta rada, doprinos jačanju konkurentnosti privrede Srbije, kao i omogućavanje zapošljavanja po završenom obrazovanju. 
Plan i program nastave i učenja, koji će donositi resorni ministar uz prethodno mišljenje Nacionalnog prosvetnog saveta i Saveta za stručno obrazovanja i obrazovanje odraslih, inoviraće se svakih pet godina, ili u kraćem roku ako to zahtevaju potrebe privrede i tehnološkog razvoja. 
Obim učenja kroz rad iznosi najmanje 20 odsto, a najviše 80 odsto od ukupnog broja časova stručnih predmeta. 
Učenje kroz rad se realizuje tokom školske godine u periodu od osam do 20 časova, najduže šest sati dnevno, odnosno 30 sati nedeljno, i to kod jednog ili više poslodavaca. 
Struktura upisa učenika za obrazovne profile dualnog obrazovanja biće utvrđena u skladu sa potrebama privrede i mogućnostima daljeg školovanja, a u pripremi plana upisa učestvovaće i poslodavci. 
Za kršenje zakona predviđene su novčane kazne od 5.000 do 100.000 dinara.