PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 9. Oktobar 2017. | 17:35
Saradnja trgovinskih komora za efikasniji biznis

Generalni sekretar Međunarodne trgovinske komore (MTK) Džon Danilovič razgovarao je u Privrednoj komori Srbije (PKS ) sa predstavnicima Pododbora za Zapadni Balkan i Jugoistočnu Evropu o unapređenju međunarodne trgovine. Skupom u PKS obeleženo je i devet decenija postojanja Nacionalnog odbora MTK Srbija.
Kako je istakao  Danilovič, Međunarodna trgovinska komora osnovana je pre sto godina u nameri da unapređuje i promoviše slobodnu trgovinu. Ta asocijacija ima status posmatrača u UN, a Nacionalni odbori  Međunarodne trgovinske komore angažovani su na izradi preporuka zemljama članicama G20.
Članice pododbora za Zapadni Balkan i Jugoistočnu Evropu su Albanija, Hrvatska, Makedonija, Slovenija i Srbija.
 
Direktor Sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom Nenad Ðurđević rekao je da je jedan od ciljeva sastanka u PKS razvijanje regionalne saradnje po uzoru na nacionalne trgovinske odbore nordijskih zemalja.

Kako je objasnio, nacionalni odbori tih zemalja se redovno sastaju, imaju odličnu saradnju i bolju razmenu iskustava i prakse i skup u PKS je odlična prilika da nacionalne komore našeg regiona poboljšaju razmenu informacija.

Ðurđević je izrazio zadovoljstvo što je PKS domaćin generalnog sekretara Međunarodne trgovinske komore, dodajući da je sastanak ujedno i prilika da se obeleži 90 godina od osnivanja Nacionalnog odbora MTK Srbija.

"MTK unapređuje međunarodnu trgovinu, uređenjem ugovora, rešavanjem sporova, pomaže u borbi protiv korupcije, zadaje standarde koje države članice i međunarodne organizacije prihvataju kao svoje i sprovode", izjavio je Ðurđević.

Zaključio je da Srbija i PKS iz članstva MTK imaju privilegije u dobijanju obuka, priručnika, knjiga koje privrednicima mogu da pomognu da bolje posluju u međunarodnim uslovima.

Međunarodna trgovinska komora je najstarija i najveća svetska poslovna asocijacija, ima oko 6,5 miliona članova iz 130 zemalja.