Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 6. Oktobar 2017. | 13:34
Električni automobili su razvojna šansa Srbije

U Beogradu je održan „Prvi E-mobility Forum 2017“ u organizaciji Nacionalne asocijacije električnih vozila i Udruženja inženjera elektrotehnike Srbije, uz podršku PKS. Na skupu je promovisana upotreba električnih vozila u Srbiji i izgradnja prateće infrastrukture. „Električna automobilska industrija daje razvojni impuls našoj privredi da u određenim segmentima na vreme zauzme svoje mesto u proizvodnom lancu“, kaže Miroslav Lutovac, direktor Sektora industrije PKS
Prvi E-mobility Forum 2017 održan je na beogradskom Sajmu, u okviru međunarodnog sajma „Eneregetika 2017“, i privukao je veliki broj zainteresovanih aktera iz oblasti automobilske, elektronske i mašinske industrije, kao i predstavnike naučne, privredne i poslovne zajednice.
 
Cilj skupa je, prema rečima organizatora, predstavnika udruženja NAEV i UDIES, bilo pružanje punog podsticaja uključenju aktuelnih i potencijalnih kapaciteta domaće auto, mašinske, elektro i građevinske industrije u rastući globalni industrijski trend. Takođe, namera pokretanja javne rasprave o električnim automobilima je i uključivanje proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora u korišćenje i razvoj novih tehnologija, a što bi kao konačni efekat imalo i ubrzani put Srbije prema tehnološkom napretku. 
 
"Prvi E-Mobility Forum 2017 ima za cilj promociju razvoj, prodaju i korišćenje električnih, hibridnih, fuel cell i lakih e-vozila u Srbiji, kao i izgradnju prateće infrastrukture, sa ciljem zaštite životne sredine, podsticaja i poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja bezbednosti u saobraćaju", rekao je otvarajući skup profesor dr Branko Kovačević, predsednik Udruženja inženjera elektrotehnike Srbije.
 
Miroslav Lutovac, direktor Sektora industrije PKS, istakao je da skup kao što je "E-mobility Forum" treba da pomogne domaćoj privredi da što bolje i skorije ostvari priključak sa novim trendovima u automobilskoj industriji.
 
"Ova tema je posebno važna sa stanovišta električnih punjača kao dela infrastrukture koja treba da omogući razvoj i korišćenje električnih vozila u Srbiji, ali istovremeno i da spreči da budemo evropska zemlja koja će onemogućiti električna vozila koja se kreću po čitavoj EU da prolaze našim koridorima usled nedostatka mreže punjača", rekao je Lutovac.
 
Direktor Sektora industrije PKS posebno je ukazao na investicionu šansu koju za srpsku privredu predstavlja nova oblast električnih vozila: "Ukoliko se pripremimo na vreme i, koncipirajući infrastrukturu, stvorimo uslove da se električna automobilska industrija pojavi i razvija u Srbiji, to će istovremeno i dati razvojnu šansu našoj privredi da u određenim segmentima bude deo u velikom globalnom proizvodnom lancu. Privredna komora Srbije je već maksimalno posvećena čitavom konceptu smart industrije čiji je integralni deo i E mobility, odnosno, električna vozila. Taj koncept se zasniva na visokoj efikasnosti i efektivnosti, i u potpunosti je povezan sa odgovornim ponašanjem i korišćenjem svih resusrsa na najbolji način – da se sa što manje truda, rada i energije postignu što veći efekti“.     
 
Na širokom spisku govornika bili su i istaknuti profesori Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i domaći naučnici angažovani u globalnim projektima razvoja električnih vozila, kao i predstavnici resornih ministarstava Vlade Srbije. Istaknuta obraćanja dali su i predstavnici Nacionalne asocijacije električnih vozila, Evropske asocijacije električnih vozila, Grupacije “PORSCHE / VW”, kompanije Siemens i drugi.
 
Pomoćnik ministara energetike i rudarstva Srbije, profesor dr Miloš Banjac, dao je prikaz trenutne situacije u zemlji kada je reč o električnim vozilima ali i aktivnosti ovog resornog tela Vlade republike Srbije u oblasti upotrebe električne energije u saobraćaju, odnosno, nužnosti ostvarivanja što boljeg uvida u razvoj te nove industrijske grane.
 
"Sem železnice koja nije u naročito dobrom stanju, mi još uvek nemamo veliki broj automobila koji rade na električni pogon. Ministarstvo energetike i rudarstva se bavi klimatskim promenama u segementu koji se tiče emisije ugljen dioksida i zagađenja, i emisije drugih gasova staklene bašte čiji najveći deo dolazi od emisija iz saobraćaja. Kao glavne mehanizme za borbu protiv klimatskih promena, prepoznali smo što veće učešće obnovljivih izvora energije i što veću energetsku efikasnost, poput čitave globalne zajednice" kazao je pomoćnik ministra.
 
"Relativno je danas nepoznat podatak da se Srbija obavezala da će povećati učešće biogoriva u saobraćaju do 2020. godine na čitavih deset posto. Nažalost, u tom segmentu nismo uradili mnogo osim malo pravne regulative i nemamo rezultate. U među vremenu EU je donela neke nove direktive kojima se omogućava da nadomestimo nedostatak direktne proitzvodnje biodizela i bioetanola sa drugim alternativnim gorivom. Na sreću, to alternativno gorivo je električna energija, odnosno, pogon vozila u drumskom saobraćaju na struju. Ministarstvo snažno podržava inicijativu NAEV i UDIES u naporima da se što više približi ovoj oblasti i uvede je u Srbiju. Posebno pozdravljam dva projekta koje su ove dve asocijacije pokrenule. Jedna se odnosi na pomoć studentima Mašinskog fakulteta u izradi tzv „E formule“, vozila na električni pogon, sa kojim su već postigli velike svetske uspehe, a drugi projekat je izrada brzih punjača koji će u drugoj fazi postati superbrzi punjači“, istakao je Banjac.
 
U okviru Foruma na sajamskom platou bila su izložena i dva električna vozila, koncept model nemačke kompanije BMW i serijski automobil VW Golf VII sa električnim pogonom.