PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 6. Oktobar 2017. | 13:33
Arbitraža efikasan, pouzdan i ekonomičan način rešavanja privrednih sporova

U svetu se 80 odsto privrednih sporova rešava upravo putem arbitraže i važno je podstaći privredne subjekte u Srbiji da više koriste arbitražu, istaknuto je u Privrednoj komori Srbije (PKS) na konferenciji „Preoblikovanje granica arbitrabilnosti: Da li napredujemo?“, kojom je obeležno sedam decenija rada arbitraže. (Foto Tanjug)
„Arbitraža je efikasniji, jeftiniji, pouzdan i brz način rešavanja privrednih sporova. Važno je da domaće privredne subjekte animiramo da više ugovaraju nadležnost arbitraže, jer arbitraža počiva na poverenju koje joj stranke ukažu“, rekao je Mirko Vasiljević, predsednik Stalne arbitraže pri PKS.  
Kako je objasnio, učešće na konferenciji gostiju iz 15 evropskih zemalja, Rusije, Ukrajine, Španije, Švajcarske, Austrije, Nemačke i svih bivših jugoslovenskih zemalja, ima cilj da se kroz ramenu iskustva doprinese proširenju nadležnosti arbitraže koja rasterećuje sudove i pojačava poverenje stranih investitora u domaći pravosudni sistem.
Mihailo Vesović, zamenik generalnog menadžera PKS istakao je da se u svetu 80 odsto privrednih sporova rešava arbitražom. Arbitražno rešavanje sporova, dodao je Vesović, čuva dobre odnose između privrednih subjekata koji su u sporu.
„Dugi, skupi sudski sporovi najčešće narušavaju poslovni odnos između dva privredna subjekta i zbog toga želimo da ukažemo na prednost ovog modela i pozovemo sve kompanije da što više koriste usluge Stalne arbitraže pri PKS“, istakao je Vesović.
Stalna arbitraža pri PKS je institucija koja  zavređuje pažnju privrednika, poslovnih ljudi i pravnika, unela je jedan kvalitet u naš pravni sistem jer pokazuje nepristrastan pristup između sporova gde su uključena domaća i strana lica, ocenio je advokat Miroslav Paunović.
Sadašnja arbitražna institucija Stalna arbitraža pri PKS osnovana je 2016. godine spajanjem Spoljnotrgovinske arbitraže, koja je rešavala samo međunarodne sporove i Stalnog izbranog suda, nadležnog isključivo za domaće sporove, kao dve najstarije institucija ove vrste u regionu.  Stalna arbitraža pri PKS nadležna je da rešava sve sporove trgovinskog karaktera, pod uslovom da su arbitrabilni. Njenu nadležnost mogu ugovoriti sva lica, bez obzira na državljanstvo i članstvo u Komori.
Novim Pravilnikom iz 2016. Stalna arbitraža je učinila dalji korak ka usvajanju modernih rešenja u  pogledu garancije objektivnog, nepristrasnog i efikasnog arbitražnog postupka.