PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 18. Maj 2017. | 17:24
Suzbijanje sive ekonomije – prioritet za privredu

Siva ekonomija jedan je od najvećih problema sa kojima se suočava domaća privreda, zbog čega je izuzetno važno da se, kroz zajedničke aktivnosti inspekcijskih službi, Vlade Srbije, Privredne komore Srbije i samih privrednika kreiraju konkretne, i u praksi primenjive mere na suzbijanju ove negativne pojave u svim privrednim granama, izjavio je Marko Čadež, predsednik PKS na sednici Upravnog odbora PKS.
Siva ekonomija nije samo nelojalna konkurencija privrednim subjektima koji legalno rade, već i ograničenje za brži razvoj tržišne ekonomije i prepreka jačanju malih i srednjih preduzeća, rekao je Čadež. Na sednici Upravnog obora predstavljene su mere i aktivnosti PKS prema Vladi Srbije za suzbijanje sive ekonomije, koje su pre svega usmerene na povećanje efikasnosti sistema nadzora i kontrole, izmenu regulatornog okvira, edukaciju, kao i na delovanje prema sudovima.
Prema istraživanju stavova privrede koje je sprovela PKS siva ekonomija je najzastupljenija u sektoru usluga, pre svega u maloprodaji (22,90 odsto), turizmu i ugostiteljstvu (18,52 odsto) i veleprodaji (9,60 odsto), a zatim u sektoru poljoprivrede (9 odsto), dok je najniža u granama industrijske proizvodnje, kao što su hemijska i gumarska proizvodnja.
Obim sive ekonomije u Srbiji procenjuje se između 20 i 30 odsto BDP-a, a cilj je da se do 2020. smanji na 26,7 odsto BDP, odnosno na prosečan nivo kao y zemljama koje su poslednje pristupile u EU, i to u godini njihovog pristupanja .
Upravi odbor PKS na sednici utvrdio je predloge Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja PKS za 2016, koji će biti dostavljeni na usvajanje Skupštini PKS.
Kako je naglasio predsednik PKS, najviše aktivnosti PKS u prošloj godini bilo je usmereno na zastupanje i zaštitu interesa članica, edukaciju u skladu sa potrebama privrede, kao i na proces transformacije privrednog sistema u skladu sa dinamikom pristupanja EU. U zemlji i inostranstvu organizovano je preko  350 događaja posvećenih poboljšanju poslovnog ambijenta, povećanju konkurentnosti srpske privrede, proizvodnje i izvoza i promociji Srbije kao mesta za ulaganje. Investicione i izvozne mogućnosti srpske privrede predstavljene su na više od 70 međunarodnih konferencija, foruma i bilateralnih susreta u Srbiji i svetu, a posebnu pažnju posvetili smo povezivanju privrednika kroz lance dobavljača sa prestižnim svetskim kompanijama zahvaljujući kojima su sklopljeni i prvi poslovi, ukazao je Čadež.
PKS je proteklu godinu obeležila unutrašnjim reformama i aktivnostima na modernizaciji komorskog sistema, istovremeno se dokazujući se kao uspešan servis privrednicima u svakodnevnom poslovanju i podizanju konkurentnosti srpske privrede, pouzdan partner Vladi Srbije u unapređenju poslovnog ambijenta i promociji investicionih potencijala Srbije, uvaženi sagovornik u međunarodnoj poslovnoj zajednici i značajna karika u jačanju regionalne saradnje.
Upravni odbor doneo je i Odluku o raspisivanju izbora za članove Skupštine PKS. Bira se ukupno  147 članova koje biraju parlamenti privrednika regionalnih privrednih komora i Privredne komore Beograda iz reda svojih članova (teritorijalni princip), odbora granskih udruženja PKS (granski princip) i privrednih komora autonomnih pokrajina.
Upravni odbor PKS dao je saglasnost na osnivanje stalnog Sekretarijata Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana u Trstu i usvojio druga rešenja i odluke važne za funkcionisanje jedinstvenog komorskog sistema.