PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 21. April 2017. | 10:04
Poziv za dostavljanje kandidatura za izbor članova parlamenata privrednika

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora za parlamente privrednika, pozivamo privrednike da dostave kandidaturu za članove parlamenata privrednika Privredne komore Beograda, odnosno regionalnih privrednih komora.
Za članove parlamenata privrednika mogu se kandidovati članovi Privredne komore Srbije, koji:
  • uredno izvršavaju svoje članske obaveze
  • nisu upisani u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica registrovanih kod organa nadležnog za vođenje privrednih registara
  • imaju registrovano sedište, odnosno registrovan ogranak na području za koje je obrazovana privredna komora za čiji se parlament privrednika dostavlja kandidatura
  • dostave kandidaturu za članstvo u parlamentu privrednika.
 
Prijave kandidatura mogu se dostaviti najkasnije do 3. maja 2017. godine, privrednoj komori za čiji se parlament privrednika kandidatura ističe.
 
Detaljan poziv za dostavljanje kandidatura i dodatne informacije mogu se dobiti u Privrednoj komori Beograda, odnosno u regionalnim privrednim komorama za čiji se parlament privrednika kandidatura ističe.