PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 17. Mart 2017. | 15:51
Čadež: Nova komora partner u stvaranju podsticajnih uslova za poslovanje

Privredi Srbije, za dalji rast i razvoj potrebna je nova, modernizovana i efikasna komora koja će biti partner i kompanijama i institucijama u stvaranju što podsticajnijih uslova za poslovanje.
Ključ uspešne saradnje  je u konstruktivnom otvorenom dijalogu privrednika i donosioca odluka, zajednička je ocena Ištvana Pastora predsednika Skupštine Vojvodine i Marka Čadeža, predsednika  PKS, na savetovanju za pokrajinske poslanike o novom komorskom sistemu Srbije, organizovanom u saradnji sa fondacijom Konrad Adenauer.
Ključnu ulogu u novoj komorskoj organizaciji, koja od 1. januara funkcioniše kao jedinstvena mreža za zastupanje i zaštitu interesa privrede, po Pastoru i Čadežu, imaće regionalni parlamenti, čiji je početak rada predviđen sredinom godine, nakon neposrednih izbora u kojima mogu da učestvuju svi privrednici.
Predstavljajući prednosti nove komorske organizacije, Čadež je prvi predsednik Privredne komore Srbije  koji je kao  gost-predavač imao priliku da  govori u pokrajinskom parlamentu, posebno istakao  značaj  većeg uticaja privrede na donošenje regulatornog okvira i  kreiranje poslovnog ambijenta  i   suštinske decentralizacije  spuštanjem komorskih usluga i javnih ovlašćenja u regionalne komore, najbliže mestu poslovanja  privrednika.
Cilj nam je bio da dalje unapređujemo postavljeni sistem, da  izgradimo još optimalniju i efikasniju organizaciju koja će privredu manje koštati, pružati što korisnije usluge, što bolje zaštiti njene interese i u kojoj će privrednici odlučivati o svim pitanjima bitnim za rad komore, naglasio je Čadež. Ukazao je na nove komorske servise, ulogu komore u internacionalizaciji  privrede, edukaciji, evropskim i regionalnim integracijama.
U dvočasovnom razgovoru sa predsednikom PKS, poslanici  vojvođanskog parlamenta posebno interesovanje pokazali su za uvođenje dualnog obrazovanja u srednjoškolski, ali i sistem višeg i visokog obrazovanja, za predstavljanje i promociju privrede u svetu, inicijative  u procesu zastupanja privrede, uređenje sistema parafiskalnih nameta i smanjenje poreskih opterećenja privrede.