PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 13. Februar 2017. | 12:56
Saradnja PKS i Beogradskog univerziteta za čvršće veze nauke i privrede

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, potpisali su danas Protokol o dugoročnoj saradnji sa ciljem uspostavljanja čvršćih veza između akademske i poslovne zajednice, jačanja mehanizama za primenu znanja i tehnologija u procesu privređivanja i rasta konkurentnosti privrede.
Sve više preduzeća u Srbiji proizvodi inovativne proizvode i potrebna im je saradnja sa akademskom zajednicom i naučnim institutima. Privreda od nauke očekuje da sazna šta je čeka u budućnosti i da se akademska zajednica sve više usmerava ka pronalaženju rešenja za konkretne privredne probleme, rekao je Marko Čadež, predsednik PKS.Univerzitet, sa druge strane,  od privrede očekuje informacije koje će ga usmeravati ka programima i tehnikama edukacije u skladu sa potrebama kompanija, ukazao je predsednik Komore.
Ističe da u Srbiji nije dovoljno iskorišćen potencijal naučno-tehnoloških  instituta iako ima uspešnih pojedinačnih primera saradnje kompanija sa akademskom zajednicom. „Na nama je da unapredimo komunikaciju između nauke i privrede - da nauku i istraživanje stavimo u funkciju privrednog i tehnološkog razvoja, rekao je Čadež. Podseća da domaći naučni instituti svega četvrtinu prihoda ostvaruju na tržištu, dok je prosek u EU oko 60 procenata.
 
Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu, naglasio je da se protokolom formalizuje saradnja PKS i Beogradskog univerziteta radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva efikasnijeg transfera znanja i primene rezultata naučnog istraživanja u privredi. Rektor Bumbaširević je ukazao da je Univerzitet u Beogradu i najveća naučno istraživačka organizacija koja prihvata principe jedinstva nastave i istraživanja, a da se skoro   4.000 naučnih radova objavljuje u prestižnim međunarodnim časopisima.
 
Saradnja PKS i Beogradskog univerziteta, kako je predviđeno Protokolom, sprovodiće se kroz prepoznavanje potencijala rezultata naučnoistraživačkog rada, komercijalizaciju i realizaciju transfera znanja i tehnologija, konsalting pri zaštiti prava intelektualne svojine, povezivanje relevantnih subjekata u uspostavljanju saradnje nauke i privrede, učešće na domaćim i međunarodnim projektima i zajedničko promovisanje primera dobre prakse.