PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 10. Februar 2017. | 11:33
Pismo predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža privrednicima

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež uputio je pismo privrednicima u kojem su predstavljene prednosti novog načina komorskog organizovanja i usluge asocijacije privrede, u nastojanju da bude pouzdan i koristan partner privredi

Poštovani,

Dozvolite mi da Vam ovim pismom poželim dobrodošlicu u novi, jedinstveni komorski sistem Srbije, čiji je osnovni cilj unapređenje Vašeg poslovanja, rast i razvoj Vaših firmi. Pokušaću da Vam u najkraćim crtama predstavim prednosti novog načina komorskog organizovanja i funkcionisanja i usluge koje ćemo Vam pružiti u želji da budemo Vaša najveća podrška, koristan i pouzdan partner.

Od 1. januara u Vašoj službi je nova Privredna komora Srbije kao jedinstvena mreža za pružanje usluga i zaštitu interesa privrede u celoj zemlji.

Ključnu ulogu u takvoj komorskoj organizaciji imaće regionalni parlamenti privrednika koje ćete Vi sami birati. Izbori za regionalne parlamente biće raspisani najkasnije do kraja februara. Svaki privrednik dobio je pravo da bude biran i da bira svoje predstavnike koji će ga zastupati. Pozivam Vas da iskoristite priliku da stvorite organizaciju po svojoj meri, u kojoj ćete Vi odlučivati o svim pitanjima bitnim za rad komore.

U novoj organizaciji u četiri glavna sektora PKS - industrije, poljoprivrede, usluga i preduzetništva, deluje 19 udruženja. Sektorske grupacije (u sastavu udruženja) čine suštinu samoorganizovanja svih privrednika. Njihov glavni zadatak jeste da na nacionalnom i međunarodnom nivou zastupaju usaglašen i balansiran interes cele privrede, svih industrija, kompanija i preduzetnika, i malih i velikih, i trgovaca i proizvođača i bankara, i uvoznika i izvoznika.

Novo zakonsko uređenje Komore je obezbedilo pravo da budete konsultovani, a Vladu i državne institucije obavezalo da od Vas pribavi mišljenje o svim propisima, merama, politikama i strategijama koje predlaže, a tiču se privrede i Vašeg svakodnevnog poslovanja. Ujedno, kao reprezentativna asocijacija privrede, zakonom smo preuzeli obavezu da Vaše inicijative i predloge tromesečno, u formi kvartalne analize efekata propisa, predstavljamo Vladi, resornim ministarstvima i drugim državnim institucijama, i pratimo njihovu realizaciju.

Svesni važnosti Vašeg učešća i uticaja na kreiranje regulatornog okvira i potrebe brzog rešavanja konkretnih problema sa kojima se suočavate, već smo formirali 11 stalnih radnih grupa sa resornim ministarstavima i Narodnom bankom Srbije, koje donosiocima odluka upućuju predloge rešenja koja će olakšati Vaše poslovanje. Uskoro će i formalno biti osnovane radne grupe sa još tri ministarstva i Razvojnom agencijom Srbije. Tako smo obezbedili jedinstvenu tačku komunikacije, da bismo na jednom mestu, za jednim stolom, brzo odgovorili na vaše upite i efikasno rešavali Vaše probleme.

Predstavnici PKS već učestvuju i u 80 radnih grupa za donošenje novih i izmene i dopune postojećih zakona i podzakonskih akata. Pozivam Vas da se aktivno uključite u njihov rad.

Samo uz Vaše angažovanje moći ćemo, da i ubuduće, kao i prethodnih meseci, beležimo primere uspešnih, prihvaćenih inicijativa kojima smo, između ostalog, obezbedili zajednički transport i dalju distribuciju različite hrane životinjskog porekla iz EU, odlaganje primene pravilnika o PDV i njegovo usklađivanje sa potrebama privrede i smanjenje PDV-a na briket i pelet sa 20 na 10 odsto.

Nova Privredna komora Srbije prepoznala je i potrebu da Vam kroz analitičke servise pruži dodatnu sigurnost, pripremu kako biste lakše savladali prepreke na koje nailazite u poslovanju i, što je još važnije, da Vam ukaže na izazove sa kojima se možete suočiti zbog brzih promena i neprevidivosti globalnog okruženja. Kroz sektorske analize na raspolaganje Vam stavljamo aktuelne indikatore – od broja preduzeća i njihove strukture, preko pokazatelja o proizvodnji, uvozu i izvozu, kretanju zaliha, visini zarada, investicijama, bruto dodatoj vrednosti sektora, do međunarodnih trendova i njihovih implikacija na domaće tržište. Pažljivo analizirani podaci Vaš su alat za sagledavanje stanja u sektoru, tržišne pozicije u odnosu na konkurenciju, planiranje poslovanja i nastupa na tržištima. Naravno, stručni timovi PKS spremni su da Vam izađu u susret i specifičnim analitičkim proizvodima skrojenim po Vašoj potrebi.

(Sektorski pregledi, Konjukturni barometar i Makroekonomske analize )

 Skrenuo bih Vam pažnju i na novi proizvod namenjen svima koji žele da investiraju i prošire svoje poslovanje. Za Vas smo kreirali „Ekonomski atlas lokalnih samouprava“ sa namenskim podacima o slobodnim lokacijama, objektima, cenama i olakšicama, radnoj snazi, potencijalnim dobavljačima u određenoj opštini ili regionu. Dodatno smo se potrudili da Vam kroz „Atlas znanja“ na jednom mestu predstavimo institute, laboratorije i naučne institucije u Srbiji sa kojima, posredstvom Komore, možete ostvariti saradnju radi razvoja i testiranja Vaših proizvoda.

 Proizvođačima, distributerima, uvoznicima i izvoznicima čiji proizvodi podležu CE označavanju ili Srpskom znaku usaglašenosti, posebno preduzećima koja nameravaju da izađu na tržište EU, obezbedili smo besplatnu bazu sa svim potrebnim informacijama, podacima, kontaktima, dokumentima, procedurama. Nju prati i nova on-line CE aplikacija "Provera bezbednosti proizvoda" koja omogućava da proverite da li se na Vaš proizvod odnosi neki tehnički propis, koji je to propis, koji su relevantni harmonizovani standardi, kako da sprovedete postupak ocene usaglašenosti, koje su nadležne institucije (ministarstva i pojedinačne kontakt osobe).

 U skladu sa Vašim potrebama, na jednom mestu, možete dobiti i informacije o programima podrške iz domaćih, državnih tako i međunarodnih fondova, kao i stručnu pomoć u izradi dokumentacije potrebne da aplicirate za ta sredstva.

 Nova Privredna komora Srbije sada je i podrška za izlazak na nova i bolje pozicioniranje na postojećim tržištima širom sveta. Deo smo platforme od 12.000 partnerskih komorskih organizacija širom planete, sa više od 40 miliona članica, koja čini jedinstvenu mrežu za pronalaženje kupaca i partnera.

 Jedina smo poslovna asocijacija u Srbiji koja je razvila i postala prepoznatljiva po usluzi „Dani dobavljača“, što Vam omogućava da uspostavite kontakte sa međunarodnim korporacijama predstavite im se i uđete u njihove dobavljačke lanace. Jedina smo organizacija koja će ove godine, u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, povesti naše kompanije na 18 sajmova u svetu i regionu, pokrivajući im pri tome 80 odsto troškova.

Verujemo da ćemo ove godine, uz Vašu pomoć i zahvaljujući Vašem interesovanju, premašiti prošlogodišnji rezultat kada je na više od 40 poslovnih foruma u organizaciji PKS održano gotovo 6000 B2B sastanaka naših firmi sa inostranim kompanijama.

Digitalizacija naših usluga predstavlja osnovni zadatak nove organizacije. Do sada smo digitalizovali 18 naših servisa u čemu smo lider u regionu, a pružanje javnih ovlašćenja spustili smo u regionalne komore, u mesta najbliža Vašem poslovanju kako bismo Vam uštedeli vreme i novac, a našu organizaciju pripremili da bude značajno manja i efikasnija.

Želeći da Vam uštedimo resurse, u okviru PKS oformljen je i novi Biznis Info Servis. Posredstvom jedinstvenog call centra 0800 808 809 možete dobiti različite savetodavne usluge: od saveta iz oblasti radnog prava, poreskog zakonodavstva, preko informacijama o plasmanu robe na strana tržišta do podrške u izradi biznis i investicionih planova. Mesečnim biltenima o izmenama zakona i podzakonskih akata u svim sektorima želimo da Vas blagovremeno obaveštavamo o izmenama propisa od značaja za Vaše svakodnevno poslovanje.
 

Edukacija i stalne obuke privrednika jedan su od ključnih prioriteta nove Privredne komore. Više od 15.000 menadžera i predstavnika kompanija iz svih sektora pohađalo je prošle godine naše edukativne programe, licencirane obuke i otvorene seminare o novim propisima i standardima. Samo u naredna dva meseca PKS će organizovati više od 50 seminara, obuka i radionica.

 Posebno bih Vas zamolio da obratite pažnju na ulogu PKS u pregovaračkom procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Od suštinskog je značaja, da u skladu sa Vašim interesima, budete deo stručnih timova PKS za praćenje pregovora sa EU kako biste bili informisali o promenama koje nas očekuju u poslovnom okruženju i kako bismo zajedno mogli da utičemo na pregovarački proces i zaštitimo Vaše interese.

Trudili smo se da novom odlukom o članarini, Vaše doprinose sada jedinstvenom Komorskom sistemu, što više prilagodimo uslugama koje Vam stoje na raspolaganju. Zamolio bih Vas da zajedno razmotrimo da li smo u tome uspeli, šta je dobro, a šta bi trebalo da promenimo, koje usluge bi trebalo da pojačamo a koje nove da uvedemo kako bismo unapredili naš servis privredi, učinili ga efikasnijim i uskladili sa aktuelnim potrebama Vašeg poslovanja. Da biste Vi za novac koji izdavajate dobili što više. Spremni smo da, na osnovu sugestija koje od Vas dobijemo i zajedničke analize, ukoliko to bude potrebno, već krajem marta, u dijalogu sa Vama, razradimo sadašnji obračun doprinosa, tako da Vas i Vaše kompanije dodatno rasteretimo troškova, a nikako da povećavamo Vaša izdvajana za članarinu.

 Do tada Vas molim za razumevanje: da nam pomognete time što ćete svoje članske doprinose, u skladu sa Zakonom, uplaćivati da bismo mogli da ispunimo planirane zadatke, koje sam delom predstavio i u ovom pismu, ali i da realizujemo mnoge druge aktivnosti i projekte, koji su u pripremi ili već u fazi izrade. U narednim nedeljama predstavićemo Vam taj novi paket usluga. Njihov cilj je prepoznatljiva korist, podrška Vašim poslovnim aktivnostima i rezultatima poslovanja i samim tim Vaše zadovoljstvo saradnjom sa Privrednom komorom Srbije.

Uveravam Vas da ste za mene lično, ali i za sve zaposlene u novoj Privrednoj komori Srbije, Vi naš poslodavac a mi Vaši zaposleni. I da je jedini smisao postojanja naše organizacije i našeg rada pojedinačno, da Vama pružimo što korisniju i efikasniju uslugu i što bolje zaštitimo Vaše interese. Jedina merodavna ocena našeg rada, biće Vaša ocena.

S dubokim poštovanjem za napore koje ulažete da održite i proširite svoje poslove, izdržite konkurenciju, ojačate svoju tržišnu poziciju i uredno izmirujete obaveze prema državi i zaposlenima,

Vaš,

Marko Čadež

Predsednik Privredne komore Srbije