PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 11. Januar 2017. | 16:03
Ambasador SAD u poseti PKS

US Commercial Service, Ambasada SAD u Beogradu u saradnji sa Privrednom komorom Srbije organizovaće Biznis forum - Konferenciju o razvoju franšizinga u aprilu 2017. godine, radi promocije tog modela poslovanja, najavljeno je na sastanku sa predstavnicima Ambasade SAD

Predsednik PKS Marko Čadež informisao je ambasadora SAD u Beogradu Kajl Rendolf Skata o prednostima novog Zakona o komorama, obaveznog članstva i jedinstvenog komorskog sistema koji funkcioniše od 1. januara 2017. i koji privredi donosi veći uticaj na kreiranje regulatornog okvira i privrednog ambijenta, u čemu će značajnu ulogu imati  parlamenti privrednika. Nova praksa redovne analize primene propisa i kvartalnog izveštavanja, sa predlozima za poboljšanje, koji PKS dostavlja Vladi Srbije, doprinosi unapređenju dijaloga sa Vladom Srbije u vezi sa pitanjima od interesa i značaja za privredu. Prema rečima Čadeža, osnivanje Saveta mešovitih komora pri PKS je samo jedan u nizu reformskih koraka koje Privredna komora Srbije preduzima radi kreiranja povoljnijeg ambijenta za poslovanje. Osnovni cilj Saveta mešovitih komora, koji predstavlja platformu za razmenu informacija i komunikaciju, organizaciju međunarodnih B2B događaja i konferencija, jeste jačanje veza bilateralnih komora i poslovnih asocijacija sa jedne, i PKS kao nacionalne asocijacije srpske privrede, sa druge strane.

Predsednik PKS ukazao je na značaj unapređenja međukomorske saradnje Privredne komore Srbije i Privredne komore Kosova, što je omogućilo rešavanje nagomilanih problema i prevazilaženje prepreka u poslovanju privrednika. Jedan od značajnih projekata podrške privredi i jačanju ekonomske saradnje u regionu, predstavlja Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana, formiran u skladu sa ekonomskim prioritetima „Berlinskog procesa“, istakao je Čadež, ukazujući na dobre rezultate zajedničkih projekata, saradnje i usaglašenih aktivnosti privrednih komora regiona.

Ambasador SAD Kajl Rendolf Skat složio se sa predlogom da se u saradnji sa PKS organizuju konferencije i edukacija o prednostima preferencijalne trgovine Srbije i SAD, imajući u vidu da je 25. januara 2016. godine organizovana prva takva konferencija i da je neophodno da se ovakve konferencije i edukacije organizuju u Srbiji i u saradnji sa regionalnim privrednim komorama.

Na sastanku je istaknuto da je PKS, još 2007. godine, u saradnji sa Trgovinskim odeljenjem Ambasade SAD u Beogradu osnovala Centar za franšizing u PKS, radi podizanja svesti o prednostima i mogućnostima franšiznog poslovanja u Srbiji i unapređenja slobodnog preduzetništva kroz franšizing. Razlozi za neformalno osnivanje Centra bili su potreba za unapređenjem informisanosti privrednika o franšizingu, kao modelu uspešnog poslovanja, kao i formiranje centra u kojem će biti dostupan materijal o novim trendovima franšizinga u svetu. Radi predstavljanja prednosti i mogućnosti franšiznog poslovanja PKS i US Commercial  Service, Ambasada SAD organizovaće Biznis forum - Konferenciju o razvoju franšizinga u PKS u aprilu 2017. godine, najavljeno je na sastanku. Planirano je da se pripremi i mini sajam franšize u PKS ovom prilikom. Dolazak franšizinih firmi iz SAD očekuje se, kako navode, i u novembru mesecu, kada će biti  organizovana konferencija i B2B sastanci.

Potencijali za razvoj privredne saradnje identifikovani su u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, metalskoj, farmaceutskoj, drvno-prerađivačkoj i tekstilnoj industriji, kao i u IT sektoru.