PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 13. Septembar 2016. | 13:36
Klimatske promene – veliki izazov modernog doba

Srbija je važan partner EU u borbi protiv klimatskih promena, izjavio je Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji na konferenciji u PKS na kojoj su predstavljene dosadašnje aktivnosti na tom polju i planovi za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.
Šef delegacije EU u Srbiji najavio je novi projekat „Strategija za klimatske promene sa akcionim planom”, koji sa milion evra iz fonda IPA finansira EU, sa ciljem da se srpska privreda usmeri ka održivijem razvoju. Na skupu „Borba protiv klimatskih promena - spremnost Srbije“ Davenport je naglasio da su Srbiji na raspolaganju dodatna sredstva iz IPA fondova i najavio predstavljanje u Valjevu, u sklopu Nedelje klimatske diplomatije EU, novog paketa pomoći EU usmerenog na smanjenje posledica prirodnih katastrofa, kao što su poplave koje su pre dve godine pogodile Srbiju.
„Ublažavanje klimatskih promena je naš prioritet, a EU se obavezala na smanjenje gasova sa efektom staklene bašte za 20 odsto do 2020. godine“, podsetio je Davenport.
Miroslav Miletić, potpredsednik PKS ukazao je da buduće aktivnosti privrede Srbije i društva treba da budu usmerene na ubrzano usvajanje inovativnih tehnologija i razvoj istraživanja, edukaciji i boljoj informisanosti stanovništva, povećanoj sigurnosti u snabdevanju energijom i manjoj ranjivost elektro-sistema na spoljašne poremećaje, kao i regionalnoj saradnji u energetskoj efikasnosti. Privreda podržava težnju zemalja EU za smanjenje emisije štetnih gasova u Uniji za 80 do 95 odsto do 2050. godine. Neke od mera koje su potrebne da se ovako visoko postavljeni ciljevi dostignu mogu dovesti do višeg stepena održivog rasta, stvaranja novih poslova, ubrzanje razvoja savremenih tehnologija, što će znatno uticati da imamo čistiji vazduh, zdraviju životnu sredinu, sigurnost u proizvodnji i snabdevanju energijom, rekao je Miletić.
Strategija za klimatske promene će omogućiti i unapređenje privrede Srbije, pružajući jasne smernice za buduće investicije i kreiranje pogodnih uslova za  veću konkurentnost nacionalne industrije, ocenjeno je na konferenciji u PKS.
Ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić je istakao da će ministarstvo doprineti u borbi protiv klimatskih promena aktivnostima za smanjenje emisije štetnih gasova iz proizvodnih kapaciteta, za veću proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i poboljšanje energetske efikasnosti. Podseća da je u proteklih nekoliko godina uloženo više od 200 miliona evra u smanjenje emisije štetnih gasova.
Kako je rekla Stana Božović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Srbija je spremna da prihvati međunarodne obaveze u borbi protiv klimatskih promena  i ima pripremljene planove za tu vrlo komplikovanu oblast.
Ambasadorska Francuske u Srbiji Kristin Moro je ukazala je da su nedavno dva najveća svetska emitera štetnih gasova, SAD i Kina, ratifikovale sporazum iz Pariza. Angažovanje Kine i SAD je suštinsko, ali nije dovoljno kako bi sporazum stupio na snagu, navela je ambasadorka. Očekuje da će proces ratifikacije brzo biti pokrenut u Srbiji, istakavši da je važna priprema i poštovanje evropskih propisa.
Sporazum iz Pariza usvojen je 2015. godine pod Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o promeni klime UNFCCC. Definiše globalni akcioni plan za sprečavanje negativnih efekata klimatskih promena zadržavanjem porasta globalne srednje godišnje temperature ispod 2°S. U skladu sa zahtevima Sporazuma iz Pariza, Srbija je već dostavila svoje Nameravane nacionalno određene doprinose smanjenju emisija - GHG (INDC), nakon čega će definisati snažnu klimatsku i energetsku politiku, koja će omogućiti ispunjenje trenutnog cilja smanjenja emisija GHG kao i njegovo jačanje u narednim godinama.