PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 10. Decembar 2018. | 12:40
Učešće srpske privrede u bilateralnim razgovorima u Bursi

Predstavnici Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS i sedam domaćih kompanija učestvovali su, na poziv Industrijske komore Bursa, u bilatralnim razgovorima u okviru klastera za hemiju.
Privredna delegacija u kojoj su bili predstavnici HIP Petrohemije,  Sileksa, Briksola, NIS-a, Top Joba, Koloida imala je priliku da od 5. do 8. decembra, u okviru B2B susreta, razgovara o  sa liderima u oblasti proizvodnje hemikalija, sirovina i ambalaže iz Turske, Slovačke, Maroka, Irana i dogovori buduću saradnju.
Bursa je drugi po veličini izvoznik sa 17 biliona dolara, sa preko 2500 kompanija u 15 sektora,  i jakom automobilskom, tekstilnom, metalskom i hemijskom industrijom.
Hemijska industrija je veliki izvoznik sirovina za hemijsku industriju, proizvoda od gume i plastike, hemikalija i ambalaže. Hemijska industrija se udružila u klaster koji je bio organizator Bursa B2B razgovora u okviru hemijske industrije na kojem su se okupile kompanije sa Bliskog Istoka, iz Evrope i Azije.