PKSPKS-RPKSrbijaSvetIzdvajamo
 
Arhiva
PRIVREDNE VESTI | 16. Mart 2018. | 15:42
Značajno učešće beogradske privrede u ukupnoj ekonomiji

U PKS – PK Beograda održana je 3. sednica Parlamenta privrednika na kojoj su predstavljena privredna kretanja u glavnom gradu, aktivnosti Komore na unapređenju poslovnog ambijenta i podršci poslovnoj zajednici, kao i izazovi sa kojima se suočava privreda, među kojima je siva ekonomija, jedan od najvećih.
Generalni sekretar PKS Predrag Petrović izneo je najznačajnije aktivnosti Privredne komore Srbije realizovane u prošloj godini i planove za 2018 usmerene na podršku i zastupanje interesa privrede.
Milivoje Miletić, v.d. direktora PKS-PK Beograda istakao je značajno učešće privrede Grada u strukturi ekonomije Srbije. U 2017. godini neto strane investicije dostigle su 2,4 milijarde evra od čega se na Region Beograda odnosi 56,4 odsto. Vrednost izvedenih građevinskih radova u četvrtom kvartalu prošle godine beleži rast od 29,3 odsto, dok je broj turista koji su posetili Beograd porastao za čak 13,3 odsto. Miletić je predstavio izveštaj o radu PKS – PK Beograda za prošlu i Plan rada za 2018.
Predsednik Parlamenta privrednika PKS-PK Beograda  Miroljub Aleksić istakao je da je Privredna komora Srbije unapredila saradnju i uspostavila otvoreni dijalog privrede sa Vladom Srbije. Privrednici imaju mogućnost da preko komore daju sugestije i predloge za izmene ili dopune zakonske regulative.
Sekretar udruženja trgovine PKS Žarko Malinović osvrnuo se u svom izlaganju na najveće probleme i negativne posledice sive ekonomije, koja predstavlja nelojalnu konkurenciju i ozbiljnu prepreku za razvoj malih i srednjih preduzeća. Suzbijanje sive ekonomije i nelegalnih tokova novca preduslov su za ostvarivanje održivog razvoja, povoljnog poslovnog ambijenta i životnog standarda.
Gordana Tiodorović, direktor Sektora za pružanje podrške u zastupanju i zaštiti interesa članova, upoznala je prisutne sa podnetim inicijativama i pozvala privrednike da preko parlamenata privrednika dostavljaju svoje predloge za unapređenje poslovnog ambijenta.