Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje predstavlja važan segment tržišnog poslovanja u svim ekonomijama, ne samo u razvijenim, već i u zemljama u tranziciji. Značaj dobrog korporativnog upravljanja u svetu je naročito aktuelizovan u periodu globalne finansijske i ekonomske krize, jer je jedan od ključnih uzroka kolapsa nekih vodećih finansijskih institucija neefikasno korporativno upravljanje na različitim nivoima. Zato se može očekivati da će značaj korporativnog upravljanja u svetu nastaviti da raste.


O projektuTim PKS

 

Dobro korporativno upravljanje je značajno jer podržava rast i dugoročnu održivost  kompanija. Krajnji efekat poboljšanog KU, kroz bolje odlučivanje, bolji nadzor i unapređen sistem odgovornosti, kao i kroz veću formalizaciju i usklađenost svih procesa, je povećana operativna efikasnost i bolji rezultat poslovanja kompanija. Dobra praksa KU omogućava kompanijama lakši pristup tržištu kapitala i snižavanje cene kapitala. Sve to će se pozitivno odraziti na efikasnost srpske privrede i povećanje opšte konkurentnosti.

 

To su razlozi zbog kojih Privredna komora Srbije promoviše KU i u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom IFC, uz podršku Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove SECO, (Kancelarija u Srbiji)  realizuje Projekat unapređenja korporativnog upravljanja.

 

Važan segment ovog projekta je podrška kompanijama u usvajanju i primeni najbolje prakse korporativnog upravljanja. PKS i IFC podstiču i pružaju stručnu pomoć kompanijama da analiziraju, a zatim unaprede praksu upravljanja, pružajući konkretne savete i podršku u implementaciji preporuka.

 


Copyright © 2019 Privredna komora Srbije