Stečaj

Predmet i cilj stečajaStečajni razlozi Organi stečajnog postupka i poverioci u postupku Pokretanje stečajnog postupka Otvaranje stečajnog postupka Pojam stečajne mase Lista poverilaca Bankrotstvo i unovčenje imovine Zaključenje stečajnog postupka Plan reorganizacije i UPPR Mere za realizaciju plana reorganizacije
  •  Zakon o stečaju ("Sl.glasnik RS" br. 104/09, 99/11 -dr.zakon, 71/12 -US, 83/14, 113/17, 44/2018)

Zakonom o stečaju uređuju se uslovi i način pokretanja i sprovođenja stečaja nad pravnim licima.

Stečaj se sprovodi bankrotstvom ili reorganizacijom:

Bankrotstvom-namirenje poverilaca iz vrednosti celokupne imovine stečajnog dužnika, odnosno stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Reorganizacijom-namirenje poverilaca prema usvojenom planu reorganizacije i to redefinisanjem dužničko-poverilačkih odnosa, statusnim promenama dužnika ili na drugi način koji je predviđen planom reorganizacije.

Cilj stečaja jeste najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, odnosno njegove imovine.