Primer dobre prakse

Javno preduzeće GSP "Beograd"KPMGBAMBI

PLAN INTEGRITETA

JKP GSP „BEOGRAD“

 

Suprotstavljanje korupciji je jedan od najvećih izazova savremenog društva. Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza da, između ostalih, i javna preduzeća donosu svoj Plan integriteta. JKP GSP „ BEOGRAD“ je prepoznao značaj ove zakonske obaveze kao novog izazova u razvoju preduzeća. Izradom Plana integriteta Preduzeće je na sistematski način uvelo jedan od mehanizama dobrog upravljanja.

 

Program izrade i sprovođenja Plana integriteta  Preduzeća odvijao se u  3 faze.

 

I FAZA

 

FAZE IZRADE

MERA/AKTIVNOST

PRIPREMNA FAZA

 

Rukovodilac donosi odluku o izradi plana integriteta i imenovanju radne grupe

 

Odluka o imenovanju radne grupe dostavlja se Agenciji za borbu protiv korupcije

 

Radna grupa priprema program izrade i sprovođenja plana integriteta

 

Upoznavanje zaposlenih sa planom integriteta

 

 

II FAZA

 

FAZE IZRADE

MERA/AKTIVNOST

FAZA PROCENE I OCENE

Popunjavanje anonimnog upitnika

 

Ocena izloženosti rizicima i razgovor sa zaposlenima

 

 

III FAZA

 

FAZE IZRADE

MERA/AKTIVNOST

PLAN MERA ZA POBOLJŠANJE INTEGRITETA

Upoznavanje zaposlenih sa rizicima narušavanja integriteta, ocenom izloženosti i planom mera za poboljšanje integriteta

 

Priprema zaključnog izveštaja

 

Raspuštanje radne grupe i usvajanje izrađenog plana integriteta zajedno sa merama poboljšanja

 

Imenovanje odgovornog lica za sprovođenje plana integriteta

 

Završena izrada plana integriteta

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaposleni su ocenjivali izloženost preduzeća rizicima u 7 oblasti funkcionisanja preduzeća:

  1. Upravljanje institucijom
  2. Upravljanje dokumentacijom
  3. Upravljanje kadrovima
  4. Upravljanje javnim finansijama
  5. Javne nabavke
  6. Bezbednost (fizičko-tehnička i IT)
  7. Etika i lični integritet

 

Cilj plana integriteta nije rešavanje pojedinačnih slučajeva korupcije već uspostavljanje mehanizma koji će sprečiti i otkloniti okolnosti za nastanak korupcije, neetičkih i neprofesionalnih postupaka u svim oblastima funkcionisanja institucije.

 

Donošenje plana integriteta  JKP GSP „Beograd“ je na dobar  način ukazao na to zašto je važno baviti se dobrim upravljanjem i uvođenejm praksi i standarda koji nisu uvek propisani kao obavezni, ali cije uvođenje olakšava i omogućava efikasniji i kvalitetniji rad preduzeća.

Naše preduzeće je uvođenjem plana integriteta dobilo dodatno poverenje i poštovanje zaposlenih, korisnika usluga, saradnika i društvene zajednice.