Podrška u izvozu

Sektor za ekonomske odnose sa inostranstvom (EOI) ima aktivnu ulogu u radu međuvladinih komisija za unapređenje ekonomske saradnje inicirajući predloge za izradu platformi čime direktno prenosimo sugestije srpskih privrednika za unapređenje saradnje.

Pouzdani kontakti i precizne informacije su osnova dobre saradnje. Zbog toga je PKS konstantno prisutna na velikom broju različitih događaja u zemlji i inostranstvu. Različiti vidovi poslovnih konferencija i seminara služe upravo jačanju kontakata i razmeni informacija. S druge strane, PKS tokom cele godine organizuje za svoje članice veliki broj seminara i obuka u cilju jačanja izvoznih potencijala domaćih kompanija.