Podrška u izvozu

Savetnici iz Sektora za ekonomske odnose sa inostranstvom pružaju konsultantske usluge o inostranim tržištima prema pojedinačnom zahtevu. Poznavanje ekonomskih prilika i neophodnih procedura za poslovanje na stranim tržištima je glavni posao svakog savetnika. Naši eksperti prate ekonomska dešavanja u brojnim zemljama i konstantno obavljaju preciznu analizu. Kroz ostvarene kontakte i saradnju sa drugim komorama možemo obezbediti pouzdane informacije o tržištu i različitim industrijskim sektorima. Do sada PKS je potpisala preko 80 sporazuma o saradnji sa komorama u više od 70 zemalja sveta. Naša poslovna mreža i dalje raste…