Podrška u izvozu

PKS podržava uspostavljanje poslovnih kontakata između zainteresovanih partnera, organizuje odlaske privrednih delegacija u inostranstvo, kao i dolazak stranih delegacija u Srbiju. Posredstvom predstavništava PKS u inostranastvu članice Komore mogu uspostaviti direktan kontakt sa zainteresovavnim kupcima. Takođe, kroz bilateralnu saradnju sa velikim brojem komora širom sveta, kao i kroz povezivanje sa privrednim udruženjima drugih zemalja, PKS aktivno učestvuje u organizaciji velikog broja B2B događaja u zemlji i inostranstvu.

Privrednoj komori Srbije i njenim predstavništvima u inostranstvu se svakodnevno obraćaju strane kompanije koje traže partnere ili dobavljače u Srbiji, a njihovi upiti se prosleđuju sektorskim udruženjima unutar PKS. Budite u kontaktu sa nama kako biste na vreme bili informisani o predstojećim događajima.