Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Centar za edukaciju

O CentruKalendar seminaraStručne obuke službenika obezbeđenja Profesionalni upravnik - Spisak kandidata koji su položili ispitProfesionalni upravnik - informacijeProfesionalni upravnik - Termin ispitaNaknade za polaganje ispitaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog delaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog delaKontaktPublikacija Centra za edukaciju

O Centru za edukaciju

Centar za edukaciju Privredne komore Srbije je organizacioni deo Sektora edukacije,  koji je osnovan 2002. godine sa  ciljem da kroz savremenu i kontinuiranu poslovnu edukaciju omogući privrednim subjektima povećanje intelektualnog  kapitala, konkurentnosti  i profitabilnosti svog poslovanja.

Tržišni izazovi  i jaka  konkurencija na inostranom i domaćem tržištu, zahtevaju od menadžmenta i svih zaposlenih nove ideje i nova znanja, koja je moguće steći samo kroz unapređenje postojećih i sticanje novih veština i kompetencija kao i neprekidan lični i profesionalni razvoj.

Fokusirani smo na specijalističku obuku naših klijenata kroz otvorene  seminare, treninge, radionice, simulacije realnih situacija i praktičnih rešenja. Na zahtev klijenata organizujemo i in-house obuke, koje su koncipirane prema njihovim specifičnim zahtevima.

Naš tim je organizaciono fleksibilan i uvek spreman da efikasno i kvalitetno odgovori promenama u svim privrednim i vanprivrednim oblastima, prilagođavajući  programe poslovne edukacije novim izazovima i zahtevima. 

Sertifikovani smo od strane  Societte Generale de Surveillance –SGS, najveće svetske organizacije za kontrolu kvaliteta, ispitivanje, monitoring i sertifikaciju, što predstavlja zvaničnu potvrdu naše sposobnosti da pružimo vrhunsku uslugu poslovne edukacije.

Garancija našeg kvaliteta je i preko 40000 klijenata, koji su nam ukazali poverenje i pohađali seminare u našoj organizaciji.

Seminari, obuke i radionice izvode se u malim grupama, kako bi se omogućila interakcija između polaznika i predavača, koji su renomirani stručnjaci iz oblasti koje pokrivaju, ocenjeni najvišim ocenama od strane samih polaznika.

Prednost Centra u odnosu na slične institucije i organizacije, čini neposredna saradnja sa poslovnom zajednicom i  kreiranje novih i aktuelnih edukativnih  programa na osnovu realno iskazanih potreba privrede.

U mogućnosti smo da ponudimo realizovanje naših otvorenih programa, izuzev Beograda,  u 16 regionalnih centara: Novom  Sadu, Subotici, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Zrenjaninu, Zaječaru, Pančevu, Požarevcu, Valjevu, Nišu, Kragujevcu, Užicu, Kraljevu, Kruševcu i Leskovcu.

Edukativne aktivnosti koje organizujemo pokrivaju  sledeće oblasti :

  • Infrastruktura kvaliteta
  • Finansije i računovodstvo
  • Spoljnotrgovinsko poslovanje
  • Pravni poslovi i zakonska regulativa
  • Marketing i odnosi sa javnošću
  • Upravljanje projektima
  • Osiguranje
  • Prodaja i nabavka
  • IT tehnologije
  • Ljudski resursi

 

Anketa